חומר הלימוד לבתי ספר של שבת בהוצאת הגפן הוא חומר איכותי המספק למורה מערכי שיעורים מלאים בנושאים מן הכתובים וכוללים הצעות לפעילות, אמצעי המחשה וערכות תלמיד. החומר מחוקל לשלוש סדרות ראשיות: חוקרים (גילאי 4-6), גדלים באמונה (גילאי 7-9) ו-תגליות (גילאי 10-12). בכל סדרה יש מספר תכניות לימוד המספקות חומר ל-3 חודשים (12 שיעורים). התכניות עצמאיות וניתן לבחור נושא לשלושה חודשים הבאים ללא תלות בתכנית שנלמדה לפני כן. החומר הנ"ל נלמד בקהילות רבות בארץ ובחו"ל במשך השנים.

 

לצפייה ולהזמנת החומר הקלק כאן