haedut books

תרגום של התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים

 

לישראלים דוברי עברית יש זכות מיוחדת לקרוא את התנ"ך בשפתו המקורית – עברית מקראית. אבל הטקסט אינו קל להבנה לאדם ממוצע. דוד המלך שחיבר הרבה ממזמורי התהילים כתב לפני שלושת אלפים שנה! מאז השפה עברה תהפוכות רבות. הדקדוק, אוצר המילים וסגנון הדיבור והכתיבה השתנו במידה רבה. בעברית מודרנית, אף על פי שהיא מושתתת על העברית המקראית, מילים רבות קיבלו משמעות חדשה ושונה מזו המקורית. הדבר נכון במיוחד לגבי הלשון הפיוטית בספרים: ישעיה, ירמיה, איוב, תהילים ועוד. לכן למקצוע תנ"ך יש מקום חשוב בתוכנית הלימודים של משרד החינוך החל מבית הספר היסודי ועד סוף התיכון.

למרבה הצער, רבים מבני הנוער משתעממים ומתייאשים מהקריאה בכתובים, או גרוע מכך, רואים בקריאה ולימוד של הכתובים בזבוז זמן או משימה שלא נועדה להם, אלא למלומדים בלבד. פעמים רבות הם מפתחים כלפי התנ"ך אנטגוניזם שנשאר איתם גם בחיי הבגרות. מטרתנו היא לעזור לקוראים צעירים, בני נוער, עולים חדשים וכלל הישראלים לפתח אהבה לתנ"ך ולאפשר להם לקרוא ולהבין את המידע העשיר הטמון בו.

הצעירים בימינו מנהלים את חייהם במרשתת, במכשירים חכמים וברשתות חברתיות. ההתפתחות הטכנולוגית תרמה לירידה ברמת קשב וריכוז במיוחד בקרב הדור הצעיר. נעשינו צרכני ה"אינסטנט" (המהיר, המיידי). וכנראה שלא נוכל לעצור מגמה זו, אבל שאיפתנו בהוצאת הגפן היא לשמר עניין וסקרנות כלפי ספר הספרים ורב המכר של כל הזמנים, שהוא גם הבסיס לקיומנו בארץ ישראל. מכאן נולד הרעיון להוציא לאור תנ"ך בשפה מודרנית המותאמת לבני הנעורים. סדרת "העדות" איננה שכתוב של סיפורי התנ"ך, אלא עיבוד מדוקדק של הטקסט, פסוק אחר פסוק.

סדרת "העדות" המודפסת מלווה באיורים מרהיבים שמובססים על חקר ההווי התרבותי הקדום ומסעיים להבנת הנקרא. האמנית והמאיירת דיאנה שמעון השקיעה שנים בחקר התרבות העתיקה – ביקרה במוזיאונים ובאתרים גיאוגרפיים והיסטוריים המצויינים בתנ"ך כדי לספק את המידע החזותי המדויק ביותר באמצעות איוריה.

המגמה לקרוא בתנ"ך, לאו דווקא במסגרת חיי הדת או במסגרת בית ספרית, תופסת תאוצה. רבים בארץ רוצים להעמיק את היכרותם עם התנ"ך כדי ליהנות מעושרו הלשוני, ההיסטורי והרוחני, ובמיוחד לאור מאבקנו על הזכות לחיות בארצנו.

גם הוצאת הגפן נתנה את ידה למאמץ להפוך את התנ"ך לנכס של כל הישראלים – חילונים, מסורתיים, דתיים מפלגים שונים, יהודים ולא יהודים, צברים ועולים חדשים, ילדים, בני נוער ומבוגרים.

תרגום "העדות" קיים גם באפליקציה למכשירי Apple ו-Android.

ניתן להציג את הטקסט של "העדות" במקביל לנוסח המסורה, לתנ"ך באנגלית ולתנ"ך ברוסית

באתר זה תוכל למצוא גם גרסה דיגיטלית של התרגום להורדה.