האם עלינו להינשא?

  איך לאמוד את טיב הזוגיות שלכם © כל הזכויות שמורות להוצאת הגפן   ברור לכם שאתם מאוהבים – אתם רוצים להיות ביחד בכל רגע וחושבים זה על זה כל הזמן – אבל האם זה אומר שאתם מוכנים להינשא? איך תחליטו אם הזוגיות שלכם חזקה דיה כדי להינשא? וויליאם פ' סמית' מציג בחוברת זו סדרת […]

Do we have any debt to the Jews?

It is always refreshing to read about Jewish missions by other Christians and particularly those of the reformed persuasion. Unfortunately, now days they are rare. In Table Talk magazine’s November 2014 issue, published by Ligonier Ministries and R.C. Sproul, the devotion for Nov 17 was titled – “Our Debt to the Jews.” The verses cited […]