קטגורית ארכיון: הבשורה

מהי הבעיה הבסיסית ביותר שהבשורה עונה עליה?

האם הבשורה נועדה לענות על צרכינו? למלא את השאיפה שלנו למשמעות? לשנות את פני החברה שלנו? ללמד אותנו להיות אנשים טובים? לעזור לעניים? להעניק לנו עושר ובריאות? כל התפיסות האלה לגבי הבשורה מתמקדות בבעיה כלשהי וטוענות: "זהו לב ליבה של הבשורה". אבל האם הן משקפות את לב ליבה של הבשורה? האם הן משקפות את הבעיה […]