סדרת "העדות", תנ"ך לבני הנעורים בעברית מודרנית

350.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים