העדות, כרך ב, נביאים ראשונים לבני הנעורים

90.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים