העדות, כרך א, התורה לבני הנעורים, ספר דיגיטלי

44.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.