תגליות, הבטחות אלוהים לעמו – מדריך למורה

104.00

חומר לימוד לבית ספר של שבת לגילאים 9-11