תגליות, אלוהים נותן לעמו ארץ – ערכה לתלמיד

45.00

חומר לימוד לבית ספר של שבת לגילאים 9-11