תגליות, אלוהים נותן לעמו ארץ – מדריך למורה

80.00

חומר לימוד לבית ספר של שבת לגילאים 9-11