פעם הייתי חסיד של ערפאת, תס סעדה, ספר דיגיטלי

30.00

סיפור ביוגרפי של תס סעדה, צלף פלסטיני בשורות הפת”ח ונהגו האישי של ערפאת.