סדרת “העדות”, תנ”ך לבני הנעורים בעברית מודרנית

400.00 350.00

עיבוד של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים