סדרת "העדות", תנ"ך לבני הנעורים בעברית מודרנית

395.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים