חזרתו של החזיר הכשר

הרב המשיחי יצחק שפירא מגלה בספרו מיהו החזיר הכשר על בסיס תפיסה יהודית.