התפילה של ליאור

40.00

הסיפור מקנה לילד גישה בריאה לתפילה ומלמד על הקשר המיוחד שקיים בין המאמין לאלוהים.