התינוקות של סוזי

15.00

סיפור על הדומה והשונה בהריון, בלידה ובינקות אצל בני אדם לעומת אוגרים ושאר בעלי החיים.