התינוקות של סוזי

$4.00

סיפור על הדומה והשונה בהריון, בלידה ובינקות אצל בני אדם לעומת אוגרים ושאר בעלי החיים.