העדות, כרך ה, הכתובים לבני הנעורים, חלק שני

90.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.