העדות, כרך ה

90.00

עיבוד של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.