העדות, כרך ד, הכתובים לבני הנעורים, חלק ראשון

75.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.