העדות, כרך ד

75.00

עיבוד של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.