העדות, כרך ג, נביאים אחרונים לבני הנעורים

90.00

עיבוד לשוני של ספרי התנ"ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.