העדות, כרך ג

90.00

עיבוד של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.