העדות, כרך א

90.00

עיבוד של ספרי התנ”ך לעברית מודרנית המותאמת לבני הנעורים.